ÅBENT HUS

Torsdag den 26 marts 2020 kl. 16.00-18.00

Bandholm Børnehus har eksisteret i mere end 50 år.

Der er sket meget gennem årene. Mange børn har haft deres daglige gang i Børnehuset og inden for de sidste 7 år, er institutionen blevet en privat 0-6 års institution, hvor fokusset i særdeleshed er på udelivet.

I efteråret 2019 gik arbejdet med ny etablering af legepladsen i gang og i februar 2020 var den klar til at blive taget i brug.

Vi har fået etableret nye læringsmiljøer, der tilgodeser børns udvikling, fantasi, læring og udfoldelsesmuligheder.

Kom og oplev vores ny etableret legeplads, få en snak med det pædagogiske personale og prøv nogle af de aktiviteter, som vi i dag tilbyder børnene i institutionen.

Vi håber at se mange nye som kendte denne dag.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen og det pædagogiske personale i

Bandholm Børnehus.