Bestyrelsen

VÆRDIGRUNDLAG    |    PÆDAGOGISK LÆRERPLANER    |    POLITIKKER    |    PRAKTISKE OPLYSNINGER    |    BESTYRELSE    |    PERSONALE


Bestyrelsen

Medlemmer af bestyrelsen vælges en gang årligt, for en periode på 2 år, af og blandt forældre til børn i institutionen.

Valg afholdes inden 1. april.

Formand

Jan Johansson
Far til Johanne

Næstformand
Lea Lyngholm Nielsen
Mor til Isabella

Medlemmer
Henrik Holstener
Far til Otto

Morten Kristiansen
Far til Marius

Niels Lundén
Far til Hannibal

Suppleant
Helle Samson Van de Ree
Mor til Cornelia og Walter

Stephanie Knuth
Mor til Frederik

Hits: 301