Referat fra forældremøde den 14/3 2018

 

  1. Velkommen ved Pia
  2. Hurtig velkomst og så får Dorte ordet.
  3. Dorte fra Lolland kommune fortæller om tilbuddet ”De utrolige år” (se pjece på Intra)Tilbuddet er til forældre der ønsker at udvikle nye redskaber til at kunne håndtere forældrerollen. Trods det, at det er et tilbud gennem Lolland Kommune, så bliver man ikke en sag i kommune bare fordi man stakker ja til tilbuddet. Tilbuddet handler om at styrke den enkeltes forældreevne. Én forældre fortalte om erfaringer med at være med i tilbuddet. Flot fortalt! Se i øvrigt pjecen. Der tilbydes børnepasning, hvis man ikke har mulighed for at få passet sine børn imens. Dorte er pædagog og arbejder på Toftegård, er tilknyttet og uddannet i DUÅ. Det er et amerikansk evidensbaseret familieprogram, bygget på børn og forældresamarbejde. Har på nuværende været i Lolland Kommune i 3 år. Deles i aldrene 1 -3 årige og 3 – 6 årige. 13 sektioner for de små, 19 for de store. Dorte præsenterer programmet ud fra en ganske fin pyramide, der er bygget op som kostpyramiden.
  4. Orientering fra Børnehuset. Pia kommer omkring affaldsindsamlingen og Børnehuset vil lige som sidste år, igen i år forsøge at få lokalsamfundet til at være deltagende sammen med Børnehuset. Det er ikke alene at samle affald, men der er også en masse læring heri, både i forhold til hvad affald gør ved naturen, dyrene og mennesker. Orientering om persondataanordningen. Forældre vil modtage samtykkeerklæring der skal underskrives.                                                                                                             AKTIVITETESUDVALGET: Budget fremlægges. Kassebeholdning pt. 3540 kr. – Flot arbejde. Der bliver spurgt til om forældrene vil fortsætte med at sælge julekalendere. Det vil vi gerne.                                                                                                                                         Orientering om ny hjemmeside.                                                                                                                                                                                    Slut oktober var der pædagogisk dag og Børnehuset oplevede stor opbakning fra alle forældre til pasning af børnene uden for institutionen. Der blev ved denne dag arbejdet med de nye læringsplaner, hvor der fremtidig skal være fokus på læringsmiljøer med de 6 temaer, Sociale kompetencer, personlige kompetencer, sproglige kompetencer, krop og bevægelse, natur, kulturelle udtryksformer, forskellige temaer der skal dækkes i læringsplanerne, fremfor et enkelt tema af gangen.                                                Tilbageblik på 2017, hvor de faste traditioner bliver nævnt, herunder udvidelse af bedsteforældredag, fra så plante til klippeklisterdag. Også Bandholm husorkester er begyndt at berige børnene med sang og musik, når børnehaven engang imellem går over til dem når de øver i beboerhuset. Gang i Hvedemagasinet og på Hospice bliver også nævnt, herunder, hvad børnene oplever de forskellige steder.
  5. Josephine fremlægger bestyrelsens beretning. Orientering fra Bestyrelsen.                                                                                                         De økonomiske justeringer fra sidste år, har gjort at vi i år kommer ud med at overskud. Godt arbejde af pædagogerne, der har lavet et godt stykke arbejde, for små midler. Stort tak til aktivitetsudvalget. I laver et fantastisk stykke arbejde. Stort og flot fremmøde til arbejdsdag og åbent hus. Tak for opbakningen til alle forældrene. Søger om udvidelse af vuggestuen – søger nu op til 10 pladser. Vi kunne godt tænke os, at udvide madordningen så det også gælder for børnehavebørnene.  Der bliver stillet spørgsmål til ansøgningen af udvidelse, herunder, hvordan man har tænkt sig dagligdagen hvis den går igennem, samt personalenormeringen. Ligeledes spørges der til økonomien, og det overskud der er blevet omtalt Ca 70.000 kr.
  6. Forventninger til 2018: Vi skal have en institutionstrøje, som man kan købe, hvor de kommer til at koste ca. henholdsvis 200 kr. for børn, 250 for voksne. Man kan vælge mellem 2 forskellige trøjer – brun og (antracit) grå Der kommer snart en bestillingsliste.            Vi vil gerne have lavet gulvene og der er en del af overskuddet der vil blive brugt til dette.
  7. Valg til bestyrelsen.                                                                                                                                                                                                            Blivende: Jan og Henrik                                                                                                                                                                                                 Trækker sig: Josephine                                                                                                                                                                                                        På valg: Stephanie og Lea                                                                                                                                                                                                   De der ellers stiller op: Lea, Stephanie, Morten, Helle og Niels
  8. Den nye bestyrelse ser ud som følger:                                                                                                                                                        Jan, Henrik, Lea, Stephanie, Morten og suppleanter er Helle og Niels.
  9. Eventuelt.                                                                                                                                                                                                                                  Tak for i aften.

 

Hits: 25