I dag er Regeringen og sundheds myndighederne kommet med retningslinjerne for genåbning af dagtilbud.

Vi er i fuld gang med at planlægge åbningen, og vi vil orientere jer så snart at afklaringerne finder sted. I skal holde jer orienteret på Intra eller Børnehusets hjemmesiden.

Jeg vil samtidig benytte lejligheden til, at opfordre jer, til stadig at holde jeres børn hjemme, hvis I har mulighed for det, selvom Børnehuset åbner efter påske. Dels for at minimere smitterisikoen, og dels fordi, Børnehuset skal drives med reduceret personale (børn i mindre grupper) samt med højere krav til km2. pr. barn og ekstra arbejdsopgaver i form af rengøring m.m.

Jeg forventer at have overblik over åbningen i løbet af tirsdag den 14/4-2020.

God påske

Hilsen

Pia Rasmussen.