Fem faser i at indføre en ny pædagogisk læreplan – og de tilhørende skiftende lederroller; skrevet af leder Pia Christoffersen i Bandholm Børnehus.

Denne artikel har været bragt i 0-14 tidsskriftet, nr. 3-2022: ’Nye ideer og ny inspiration til lederens arbejde’.

Hele nummeret består af 18 artikler om dagtilbudslederens rolle og funktion. I alt 80 sider. Kan bestilles via

Dansk Pædagogisk Forum, Høegh-Guldbergs Gade 51, 8000 Aarhus C., tlf. 86187888, mail: bogbutik@paedagogiskforum.dk

(nummeret kan også fås i digital udgave)

 

Sider fra 0-14 3-2022 indhold s 36-39