BANDHOLM BØRNEHUS

NYHEDSBREV

August 2018

 

Velkommen til:

Alma og hendes familie, Alma er startet i børnehaven den 1/8-18

Alma og hendes familie, Alma er startet i vuggestuen den 15/8-18

Noel og hans familie, Noel er startet i vuggestuen 15/7-18

Selma Rose og hendes familie, Selma Rose starter i vuggestuen den 1/9-18

Amanda, der er i skolepraktik hos os, i 14 dage. Fra den 20/8-18 til den 31/8-18

Thomas, der starter i pædagogisk/pedel virksomhedspraktik hos os. Thomas starter den 3/9-18 og skal være her i 13 uger. I vil møde Thomas i formiddagstimerne.

 

Vi siger tillykke til:

I juni:

Anders, der blev 4 år.

Mads der blev 5 år.

I juli:

Pil der blev 5 år.

Mikkel der blev 4 år.

Mathilde, der blev 3 år.

Arijana

Lena

I august:

Nicoline, der blev 1 år.

Gitta

Otto, der bliver 4 år.

 

 

 

Sommerferien er veloverstået, vi håber at alle har haft en dejlig sommer og har nydt det gode vejr.

 

Vores hjemmeside, har taget længere tid end forventet. MEN I kan nu se vores nye hjemmeside på adressen www.bandholmboernehus.dk

I forbindelse med hjemmesiden, har vi fået ny mailadresse: leder@bandholmboernehus.dk

Intra, er også på banen igen. Det gør opslag på tavlerne i huset mere overskueligt.

 

Børnehaven har tilmeldt sig, Børne ulykkesfondens kampagne; Hej skal vi cykle?.

Det foregår i uge 36. Vi har lavet en aftale med beboerhuset, at vi lukker skolegården af, således at der ikke kan komme biler ind. Skolegården vil lukket i tidsrummet kl. 09.00 til 11.00.

Alle børn bedes medbringe cykel/løbecykel og cykelhjelm i denne uge. Børnenes cykler må gerne blive i børnehuset hele ugen – vi har mulighed for at låse dem inde.

Formålet med ugen er, at have det sjovt og bevæge sig på cyklerne med en masse alsidige og motoriske bevægelseslege. Børnene træner balance, koordination, kropskontrol og vi vil lege trafiksikkerhed/regler sammen med dem.

 

Børnehaven har tilmeldt sig, Børne Ulykkesfondens kampagne: Hej skal vi lege?

Det vil blive en uge med mange forskellige bevægelse og motorik lege, både inde og ude. Formålet er at give børnene oplevelsen af glæde ved at bevæge sig, slippe legene løs, både inde og ude samt styrke deres balance og motorik.

 

Båluge: I uge 37 har vi båluge. I ugen op til bålugen, vil der komme yderligere information på tavlerne. Vuggestuebørnene vil deltage i det omfang de kan magte det.

 

I ugerne 35 og 36, vil vuggestuen have fokus på motorisk udvikling og sociale kompetencer. Der vil være aktiviteter både inde og ude, der støtter og udfordre børnenes motorik samt styrker deres samspil.

 

Nyt gulv, DS gulvservice starter søndag den 26/8-18, med at skifte vores gulve. Vi skal have nyt gulv i vuggestuens garderobe, børnehavens garderobe, Børnehusets indgangsparti samt i legerummet ud mod Birketvej.

Alle gulve bliver spartlet samme dag, efter 12 timer kan vi gå på det. Selve gulvet bliver lagt på i løbet af uge 35.

Når gulvet bliver skiftet i garderoberne, bedes I bruge modsatte indgang. Børnenes garderober vil vi finde plads til, andet sted i huset. Vi forventer lidt kaos og rod i denne periode og håber at I vil hjælpe os med at holde orden og bære over med det.

 

Pædagogisk dag:

Fredag den 5/10-18, har personalet pædagogisk dag.

Vi håber på jeres forståelse, og på at alle har mulighed for alternativ pasning, således at vi kan lukke børnehuset denne dag.

Viser det sig at være helt umuligt for nogle, vil vi forsøge at tilbyde pasning med vikarer og evt. med forældre.

Det er af stor betydning for det pædagogiske arbejde i institutionen, at vi har denne ene dag om året, hvor vi uden afbrydelser kan gå i dybden med de pædagogiske emner.

Har I udfordringer med pasning denne dag, bedes I kontakte Pia.

 

Gymnastik 2018/2019

Vi har igen i år indgået samarbejde med Bandholm Gymnastikforening. Arijana og Petra vil igen i år, stå i spidsen for gymnastik for de 3-7årige. Det foregår tirsdag kl. 15-16.

Arijana vil sammen med de tilmeldte børn, gå i hallen kl. 14.50. Kl. 16.00 vil Arijana følge de børn tilbage til Børnehuset, som ikke er blevet hentet.

Holdet er åbent for alle 3-7årige, så del gerne dette tilbud

 

Efterårsferien nærmere sig, og det er tid til at give besked om jeres barn holder ferie eller kommer.

Vi ønsker at I giver så præcis besked som muligt, hvis jeres barn kommer, og der skal tidspunkter på.

Tidspunkterne er vigtige for os, da vi planlægger åbningstider og personalets møder tider, efter jeres behov. Når vi planlægger åbningstider ud fra jeres behov, er det for at tilgodese jeres barn og undgå at bruge personaleressourcer på tidspunkter hvor der ingen børn er. Timer der bruges i institutionen uden børn, går fra alle børn. Hjælp os med at være der for jeres børn.

Ferieseddel vil være tilgængelig på Intra.

 

Bestyrelsen har besluttet, at Børnehuset frem over vil have sommerferie lukket i uge 29. Beslutningen er taget ud fra, at der er meget få børn tilmeldt i denne uge og de brugte ressourcer vil kunne komme alle børn til gode i de andre ferieuger.

 

Fleecetrøjer: Alle har hen over sommeren og i ugerne efter, haft mulighed for at bestille fleecetrøjer. Nu er bestillingen sendt afsted og vi venter med glæde på at modtage dem.

Hjælp os:

Vi opfordrer alle til at skrive navn i tøj, legetøj, sutter m.m. Det har stor betydning for os, vi vil undgå at bruge unødig tid, på at undersøge hvem ejer hvad, samt I vil med større sandsynlighed for eget tøj m.m. med hjem.

Vi ser gerne at alle børn kommer inden kl. 09.00, således at vi kan starte dagens aktiviteter og ikke skal gå fra børn og aktivitet, hvilket kan medføre at interesse og koncentration forsvinder.

Lolland kommune tilbyder, som noget nyt, pædagogisk vejledning i de private dagtilbud.

Dette indebærer, at der kommer en pædagogisk vejleder i børnehuset 2 gange om måneden, i et par timer. Vejlederens opgave er at være sparringspartner ift. personalet og deres pædagogiske arbejde.

 

 

 

 

Hits: 89