BANDHOLM BØRNEHUS

NYHEDSBREV

Kære forældre.

Der har i et stykke tid, været stille på informationsfronten fra vores side. Dette skyldes at vi har valgt at prioriterer vores tid på andre opgaver.

Der er sket og sker meget i Bandholm Børnehus i denne tid.

Vi har siden februar haft den glæde, at alle pladser i vuggestuen har været besat, i marts har vi endda haft et vuggebarn over vores normering og i børnehaven har vi 17 børn indmeldt.

For at give alle børn en tryg og lærerig dag, hvor vi arbejder ud fra og med vores værdigrundlag, har vi prioriteret at tilføre flere timer til børnene. Det er sket ved at Gitta har fået tildelt flere timer i institutionen samt at Pia midlertidigt har omlagt nogle ledelsestimer til børnetimer.

Bestyrelsen arbejder pt. på at finde en løsning, således at det hele kommer til at gå op i en højere enhed.

Bestyrelsen har endvidere arbejdet med udvidelse af vuggestuen. Vi har søgt Lolland kommune om tilladelse til udvidelse af vuggestuen, således at vi vil kunne tilbyde 10 pladser fremover. Vi har modtaget godkendelse hertil, hvilket vi er meget glade for. Dette betyder at vi fremover har større fleksibilitet i forhold til ventelister.

Starten af 2018 har budt på nogle store opgaver, såsom persondataforordningen, der indebærer ny hjemmeside, ny mail og nye administrative procedurer. Vi arbejder på højtryk med at få den nye hjemmeside klar, således at vi kan gøre brug af Intra igen, samt vi er ved at få de nye samtykkeerklæringer klar til jer. Dette er synligt for jer, men bag kulisserne bruges der mange timer rent administrativt på persondataforordningen, som træder i kraft den 25.maj 2018.

Som det nogle gange sker, falder begivenheder ofte sammen, hvilket også er sket i Børnehuset. Samtidig med ovenstående, er Pia ikke at træffe i Børnehuset om torsdagen, idet hun er i gang med en Diplom i ledelse.

Vi har fornyelig sagt farvel til Klara og Sophia og vi håber at de får god vind i deres nye institutioner.

Torsdag den 3.maj siger vi velkommen til Gottlieb og hans familie. Gottlieb starter i Børnehaven.

1.juni siger vi velkommen til Nicoline og hendes familie, Nicoline starter i vuggestuen.

Den 5. maj har vi arbejdsdag. Vi mødes kl. 09.00 og slutter kl. 14.00 senest. Børnehuset sørger for sandwich samt drikkelse. På dagen skal vi have slået græs, ordnet ukrudt og andre små have opgaver.

Da foråret har været noget ustabilt, har der ikke været brug for græsslåning før nu. Men nu er græsset også så langt, at vi vælger at sætte ordningen i gang efter arbejdsdagen, således at første familie på turnusordningen ikke står alene med en kæmpe opgave. Turnuslisten vil komme op på opslagstavlerne. Har I ikke mulighed for at slå græs, den uge I får tildelt, skal I kontakte Pia.

Husk vi har lukket fredag den 11.maj, dagen efter Kristi Himmelfart samt grundlovsdag den 5. juni.

Den 16.maj 2018 har vi bedsteforældredag. Vi sender indbydelsen med jer hjem, og håber at I vil hjælpe med at videregive den til bedsteforældrene.

Sommerferien er lige om hjørnet, og da vi i skrivende stund ikke ved hvornår vi kan tage Intra i brug, vil I modtage sommerferieseddel på papir i starten af uge 19. I bedes udfylde den og aflevere den senest den 23.maj. Sæt kryds de uger børnene holder fri, samt skriv tidspunkter på dagene hvor jeres børn kommer. På denne måde, kan vi planlægge aktiviteter og personalets mødetid, bedst muligt.

Vi ønsker jer alle et dejligt forår.

Hits: 23