Lolland Kommune skal føre pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud – også de private.

Det pædagogiske tilsyn har først og fremmest som formål at sikre, at alle dagtilbud drives og praktiseres i overensstemmelse med gældende lovgivning.

I designet af selve tilsynet er der lagt vægt på at styrke den pædagogisk kvalitet og den faglige udvikling af området. Det betyder, at det faglige udviklingsperspektiv vil være centralt i tilsynet, og at der vil blive lagt stor vægt på at understøtte det individuelle dagtilbud i de næste skridt i udvikling af høj kvalitet.

Lolland Kommune skelner mellem varslet og uanmeldt pædagogisk tilsyn.

Alle typer af tilsyn har til formål at sikre børnenes læring, trivsel, udvikling, sundhed og dannelse.

Vi har i starten af november 2022 haft varslet pædagogisk tilsyn og vi har nu modtaget rapporten. Vi er mere end tilfredse med rapporten og ser frem til det kommende pædagogiske arbejde.

Skulle I have spørgsmål til rapporten, er I velkommen til at kontakte os.

Tilrettet Afrapportering af tilsyn Bandholm Børnehus 2022