Bestyrelsen

VÆRDIGRUNDLAG    |    POLITIKKER    |    PRAKTISKE OPLYSNINGER    |    BESTYRELSE    |    PERSONALE   |    MADORDNING


Bestyrelsen

Medlemmer af bestyrelsen vælges en gang årligt, for en periode på 2 år, af og blandt forældre til børn i institutionen.

Valg afholdes inden 1. april.

Formand

Thomas Larsen
Far til Daniel

Næstformand
Michelle Buxbom
Mor til Lærke

Medlemmer
Michelle Andersen
Mor til Althea og Isaac

Sine Nielsen
Mor til Alberte

Philip Ranfort
Far til Alberte og Agnes

Suppleant
Marina Kamper
Mor til Kian

Amalie Pedersen
Mor til Majse