Bestyrelsen

VÆRDIGRUNDLAG    |    POLITIKKER    |    PRAKTISKE OPLYSNINGER    |    BESTYRELSE    |    PERSONALE   |    MADORDNING


Bestyrelsen

Medlemmer af bestyrelsen vælges en gang årligt, for en periode på 2 år, af og blandt forældre til børn i institutionen.

Valg afholdes inden 1. april.

Formand

Jan Johansson
Far til Johanne

Næstformand
Morten Kristiansen
Far til Marius

Medlemmer
Niels Akilles Lundén
Far til Hannibal

Jeannie Wachner Nielsen
Mor til Albert og Pelle

Jan Rasmussen
Far til Nicoline

Suppleant
Michelle Buxbom
Mor til Naja og Lærke