Bestyrelsen

VÆRDIGRUNDLAG    |    POLITIKKER    |    PRAKTISKE OPLYSNINGER    |    BESTYRELSE    |    PERSONALE   |    MADORDNING


Bestyrelsen

Medlemmer af bestyrelsen vælges en gang årligt, for en periode på 2 år, af og blandt forældre til børn i institutionen.

Valg afholdes inden 1. april.

Formand

Jan Johansson
Far til Selma

Næstformand
Niels Akilles Lundén
Far til Hannibal

Medlemmer
Michelle Buxbom
Mor til Lærke og Naja

Jeannie Wachner Nielsen
Mor til Albert og Pelle

Thomas Larsen
Far til Daniel

Suppleant
Natasha Andersson
Mor til Lærke