I Bandholm Børnehus har vi valgt at følge regeringens beslutning.

Dette betyder at vi fra mandag den 16.marts er lukket og indtil de offentlige genåbner i fuldt omfang.

På nuværende tidspunkt, er afslutningen for de kommende skolebørn stadig aflyst den 31.marts.

Når vi kommer på den anden side af Corona virussen, vil vi finde en dag, hvor vi kan samles og sige farvel.

Forældre der via deres hverv, varetager kritiske funktioner, (ældre-sektoren, sundhedssektoren eller politi), og som måtte have brug for faktuel pasning, skal hurtigst muligt og inden den 13/3-2020 kl. 12.00, kontakte Pia.

Sammen hjælper vi hinanden ved, at være hver for sig.