Aktiviteter

Ugen

Vi er i hallen hver uge. I hallen vil vi gerne udvikle og styrke børnenes motorik. Gennem bevægelse, leg og udfordringer øges børnenes kropskendskab.

Vi er ude hver dag og det er vores mål at barnet har mulighed for at lære om og af naturen, som en del af hverdagen og som en åbenbar del af livet. Det er vores mål at barnet føler glæde ved og respekt for naturen og at det føles naturligt at værne om den.

Med fri for mobberi vil vi gerne udvikle et trygt børnemiljø, der styrker børnenes sociale kompetencer og hvor de oplever at: Jeg er okay – du er okay og det er okay vi er forskellige.

 

Årets gang

I løbet af året arbejdes der med de pædagogiske læreplaner. Hver af de pædagogiske læreplaner sætter ramme og indhold, for det overordnede pædagogiske arbejde i perioden.

Der arbejdes med projekter, aktiviteter hvor der er fokus på læringsmiljøet og hvor læreplanstemaerne er tænkt ind i, samtid følges årets gang og der afholdes en række af årets traditioner.

I løbet af året, tager vi flere gange på besøg i skoven, på sportspladsen og ser til stranden.

Desuden har vi en række aktiviteter med besøg på Svanevig Hospice, samt fællesarrangementer med Bandholms Husmandsorkester.

Årets gang 2022 forældre

Sang og glæde

Vi nyder at synge – især vores egen sang og Årets gang.

Bandholm Børnehus sang

Årets gang sang