Lolland Kommune skal føre pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud – også de private.

Det pædagogiske tilsyn har først og fremmest som formål at sikre, at alle dagtilbud drives og praktiseres i overensstemmelse med gældende lovgivning.

I designet af selve tilsynet er der lagt vægt på at styrke den pædagogisk kvalitet og den faglige udvikling af området. Det betyder, at det faglige udviklingsperspektiv vil være centralt i tilsynet, og at der vil blive lagt stor vægt på at understøtte det individuelle dagtilbud i de næste skridt i udvikling af høj kvalitet.

Lolland Kommune skelner mellem varslet og uanmeldt pædagogisk tilsyn.

Begge typer af tilsyn har til formål,at sikre børnenes læring, trivsel, udvikling, sundhed og dannelse.

Vi har den 10. maj 2023 haft uanmeldt pædagogisk tilsyn og vi har nu modtaget rapporten. Vi er mere end tilfredse med rapporten og ser frem til det kommende pædagogiske arbejde.

Skulle I have spørgsmål til rapporterne, er I velkommen til at kontakte os.

KIDS uanmeldt tilsyn Bandholm Børnehus 2023.pdf

Afrapportering uanmeldt tilsyn Bandholm Børnehus 2023