Hvert andet år skal arbejdet med den pædagogisk læreplan evalueres.

Personalet har i løbet af januar, februar og marts 2023, arbejdet med evalueringen.

De har evalueret forskellige pædagogiske aktiviteter, undersøgt  og vurderet læringsmiljøet, ud fra målene i den styrkede læreplan.

Alt dette er samlet i rapporten “Evalueringen af arbejdet med den pædagogiske læreplan” .

Rapporten findes under Pædagogiske læreplaner.