De nye tiltag for at begrænse smitte af Corona virus, betyder at vi forlængere lukningen af Bandholm Børnehus til og med den 13.april 2020.

I den tid, hvor der er lukket, vil vi sørge for nødpasning af børn fra 0-6 år, hvis kriterierne er opfyldt. Se Intra eller vores hjemmeside: www.bandholmboernehus.dk

I er også velkomne til at kontakte Pia på 25 37 96 22, mellem kl. 08.00 og 14.00.

 

Overflytning af børn fra vuggestue til børnehave eller børnehave til skole.

Lolland kommune har besluttet at udsætte overflytning fra vuggestue til børnehave og fra børnehave til skole, til den 20.april 2020.

Denne beslutning er taget for, at skabe tryghed for de børn, der er i nødpasning, ved at de er i kendte rammer med kendte voksne.

Jeg har i dag været i kontakt med Lolland kommune og vi har aftalt, at Bandholm Børnehus støtter kommunens beslutning. Dette gør vi for at skabe mest mulig genkendelighed og tryghed, i en tid hvor alt er vendt på hovedet.

Dette betyder, at vi ikke som planlagt siger velkommen til Albert og Pelle den 1.april men venter til den 20.april 2020.

Vi skal derfor hellere ikke sige farvel til de kommende skolebørn endnu.

De kommende skolebørn har sidst dag i Bandholm Børnehus fredag den 17.april 2020.

Vi vil holde afslutning for dem fredag den 17.april 2020. Sæt gerne kryds i kalenderen nu.

Forældre, som dette har betydning for, skulle gerne have modtaget brev fra Lolland kommune.

 

På Facebook, har jeg startet et postkort opslag: ”Leg med – hver for sig”.

I indbydes alle til at være med.

Børnene kan lave små postkort/tegninger og I må også gerne skrive en lille hilsen.

Ta´ billeder af tegning og hilsen, send dem til mig som sms på 25 37 96 22. så sørger jeg for, at de kommer på FB, så alle vennerne kan se dem.

I må meget gerne gemme postkortet, til vi mødes i Bandholm Børnehus igen. Så kan vi lave en planche med dem alle. Vi vil bruge postkortene til, at få sat nogle ord på denne tid, som for mange børns vedkommende er svær at forstå og begribe.

 

Pas på hinanden

 

Med venlig hilsen

Pia Rasmussen.