Opdatering om Nødpasning

Der er kommet opdateringer i forhold til nødpasning. 

Retningslinjerne for nødpasninger: 

Nødpasning gælder for:

1. 0‐9‐årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre‐ og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport‐ og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
2. 0‐9‐årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
3. Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.

Eksempler på, at en anmodning imødekommes:

  • Mor arbejder i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Far arbejder i sundhedssektoren. De arbejder på samme tid. Forældrene har forgæves afsøgt alle relevante pasningsmuligheder. Der er adgang til nødpasning.
  • Både mor og far arbejder i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. De arbejder på samme tid. Forældrene har forgæves afsøgt alle relevante pasningsmuligheder. Der er adgang til nødpasning.

Eksempler på, at en anmodning ikke imødekommes:

  • Mor arbejder i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Far er hjemsendt. Der er ikke adgang til nødpasning.
  • Far arbejder i politiet og mor er studerende og hjemsendt fra uddannelse. Med tre mindre børn oplever familien, at mindst 1-2 af børnene bør i nødpasning, evt. blot på skift, for at aflaste familien. Der er ikke adgang til nødpasning.
I skal anmode om nødpasning ved at kontakte Pia via Intra eller på 54788148. I bedes gøre det hurtigst muligt og i gerne i god tid. 
I kan komme i telefonisk kontakt med institutionen fra kl. 08.00 – 14.00
 
Med venlig hilsen Pia