Praktiske oplysninger

VÆRDIGRUNDLAG    |    POLITIKKER    |    PRAKTISKE OPLYSNINGER    |    BESTYRELSE    |   PERSONALE   |    MADORDNING


Praktiske oplysninger [ download ]

Aflevering/afhentning:
I skal give besked hvis:
Andre henter jeres barn.
Jeres barn holder fri eller er syg.

På Intra skal I skrive jeres barn fri eller syg samtidig kan I sende en sms på tlf. 25369622 – vi svarer tilbage med “OK”. Har vi ikke svaret på beskeden indenfor rimelig tid, bedes I tjekke op på om vi har modtaget beskeden.

Børneulykkes forsikring:
Institutionen må ikke hellere have en fælles børneulykkesforsikring, derfor er det vigtigt at I har en børneulykkeforsikring selv.

Brobygning:
Vi benytter læringshjul som udgangspunkt for samtalen ved overgang fra :
Vuggestue/Dagpleje til børnehave
Fra børnehave til SFO/skole.

Ferie:

I skal give besked, hvornår jeres barn holder ferie og respektere tidsfristerne. Hvis I ikke har givet besked indenfor tidsfristen, forventer vi at jeres barn holder ferie. I ferieperioder, hvor jeres kommer, skal I angive tidspunkter for aflevering og hentning. dette skyldes, at vi planlægger åbningstider og personalets timer efter jeres behov. I bedes respektere åbningstiderne. Tid som bruges uden børn og udenfor åbningstid, går fra alle børn.

Forældresamarbejde:
I tilbydes 3 samtaler  i løbet af tiden i henholdsvis vuggestue og børnehave:
3.mdr. samtale
Fødselsdagssamtale
Overleveringsamtale.
Alle børn mellem 2,10 år og 3,4 år bliver tilbudt en sprogvurdering, der vil vise, om vi sammen skal gøre en ekstra indsats.
I vuggestuen gør vi brug af udviklingsskemaer som udgangspunkt for samtalerne.  I børnehaven gør vi brug af læreplanstemaerne som udgangspunkt for samtalerne.

Der afholdes 1 forældremøde om året. Det er i marts og med valg til bestyrelsen. Vi forventer at 1 fra hver familie deltager ved forældremødet og arrangementer i børnehuset. Det har stor betydning for jeres barns trivsel, når de oplever at I støtter op om deres børnehus.
Hold jer informeret via tavlerne, Intra, nyhedsbrev og hjemmeside.

Fødselsdage
Aftal med stuens personale, hvordan barnet holder fødselsdag.
Vi holder gerne barnets fødselsdag i børnehaven eller hos jer, hvis vi bliver inviteret.
I børnehaven fejrer vi fødselsdag ved at sætte flag op ved indgangen og på stuen, vi hænger ”tillykke skilt” op på garderoben. Til frokost eller frugt samler vi børnene, fødselsdags barnet sidder på en fødselsdags stol, vi synger for barnet og hvis barnet har lyst, er der mulighed for at dele lidt ud. Hvis I ønsker at dele ud, skal retningslinjerne i vores kostpolitik følges.
Holder I privat børnefødselsdag, må I kun dele invitationer ud, hvis det er til alle stuens børn.
Ellers må I bruge postvæsenet.

Garderoben
Vi er ude stort set alle dage.
Som forældre har I ansvaret for barnets garderobeplads.
Sørg for, at der er mindst et sæt skiftetøj, inde fodtøj, overtøj og ude fodtøj til vejret og årstiden. Så har personalet mulighed for at hjælpe jeres barn med at blive klædt hensigtsmæssigt på.
Det er en stor hjælp med navn i tøj og fodtøj!
Af hensyn til rengøring bedes I sørge for, at der ikke står fodtøj på gulvet, når I har hentet jeres barn.
Hver fredag skal I tømme garderoben, således at den kan blive gjort rent.

Gensidige forventninger
Når jeres barn starter hos os, har I sikkert nogle behov og ønsker for jeres barns hverdag og for vores samarbejde.
Har I brug for råd, vejledning, undrer I jer eller har I brug for en snak om løst og fast, afsætter vi gerne tid til dette.
Det er af stor betydning, at vi positivt samarbejder om at støtte og hjælpe barnet bedst muligt. Derfor er det vigtigt, at I og personalet gensidigt informerer hinanden om betydningsfulde ændringer eller oplevelser, der kan tænkes at påvirke barnet.

Intra                                                                                                                                                                                                                                      I får udleveret kode og informationsmateriale til Børnehusets Intra, når jeres barn starter hos os. På vores hjemmeside, www.bandholmboernehus.dk, er der et link til Intra. På Intra får I adgang til en masse informationer, såsom kontakt oplysninger på legekammerater, nyt fra institutionen, ferieblanketter, arrangementer, billeder fra hverdagen m.m.                                                                                                                                                                                                                                  

Kartotekskort
Kartotekskort udleveres sammen med velkomstfolder. Det vil vi bede jer udfylde og aflevere hurtigst muligt.
Det er vigtigt at vi har mulighed for at få fat på jer og at vi ved, hvilke vaccinationer barnet har fået, i tilfælde af ulykker, smittefare o.a.
Derfor skal vi bede jer orientere os, hvis I ændrer adresse, arbejdssted, læge eller andet.

Korte dage
Hvis det er muligt for jer, vil det være en god idé at planlægge korte dage for jeres barn i opstarten. En børnehave er et stort sted for de fleste børn når de kommer fra dagplejen.
Husk børn også har brug for en fridag i ny og næ.

Kostpolitik (børnehaven)
Bortset fra morgenmaden og eftermiddagsmaden, skal I selv medbringe den mad, jeres barn forventes at have brug for i løbet af dagen.
Vi forventer at madpakken er sund og varieret, således at jeres barn kan blive mæt og få energi til børnehavens aktiviteter.
Frokost beder vi jer pakke i en beholder med navn på.
I køleskabene på stuerne kan I se, hvor I skal lægge dem.
Vi beder jer om at gemme yoghurt og diverse sukkerholdige ”snitter” til derhjemme.
Bortset fra til morgenmaden, drikker vi vand til måltiderne.
Saftevandet gemmer vi til fester!

Legetøj
Børnene må gerne medbringe eget legetøj, men Bandholm Børnehus kan ikke påtage sig ansvaret for det.

Lukkedage

Fredag efter Kristi Himmelfartsdag

Grundlovsdag 5.juni

Sommerferie i uge 29.

Juleaftensdag 24.december.

Nytårsaften 31.decemeber.

Lus:
Forældrene har besluttet at personalet skal ringe og orientere forældrene når de opdager at barnet har lus. Institutionen har en luseshampoo stående som forældre kan ”låne” med hjem. De skal købe ny og aflevere til institutionen.

Samarbejdspartner:
Landsorganisationen danske daginstitutioner; konsulentvejledning, rådgivning, pædagogisk vejledning.
Lolland kommune; pædagogisk tilsyn, hygiejne tilsyn, ergoterapeut, talepædagog, indskolingskonsulent, pædagogisk vejledning.

Sprogvurdering:
Vi sprogvurderer alle børn i alderen 2,9 til 3.4 ud fra det landsdækkende materiale fra Børn og sprog.

Sygdom
Er Jeres barn sygt eller holder fridag, vil vi gerne have besked.
Vi kontakter Jer, hvis Jeres barn bliver sygt her i institutionen. Jeres barn er raskt, når han/hun igen kan deltage i dagligdagen i institutionen.
Vi giver medicin, hvis der er tale om en kronisk sygdom og kun efter lægens anvisning.

Tavshedspligt:
Alt personale er underlagt tavshedspligt. Dette indebærer at alle personlige oplysninger om jer og jeres barn er under tavshedspligt.

Traditioner
Vi har en del traditioner i løbet af året.
I kronologisk rækkefølge er det:

Fastelavn. Forårs-båluge. Karneval. Sankt Hans. Sommerfest. Så og plante Bedsteforældredag. Efterårs-båluge. Lanternefest. Jule klippe/klistre bedsteforældredag. Jul.

1 gang om året har personalet pædagogisk weekend, dette betyder at institutionen er lukket. Vi håber at I vil støtte op om denne dag, ved at finde anden pasning til jeres barn.

Turmadpakker(børnehaven)
Når vi tager på tur, skal børnene have en turmadpakke med, dvs. at maden er i en pose med navn på, hvor madderne er let håndterlige. Hvis børnene skal have drikkedunk med, må den kun indeholde vand.

Hjemmeside
På vores hjemmeside, finder I billeder fra aktiviteter, månedsnyt fra de sidste 2 måneder, nyheder, læreplaner, kostpolitik, børnemiljøvurderinger m.m.. Den er et kig værd.